Türkiye Cumhuriyeti

Cibuti Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Askerlik İşlemleri, 17.02.2016

A. ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

İŞÇİ, İŞVEREN VE BİR MESLEK YA DA SANAT MENSUBU STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

- İlk erteleme

1. Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi

2. Pasaportun aslı ve işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

3. Çalışma İzninin (çalışma kartı) aslı ve bir adet fotokopisi

4. Çalışmakta olduğunuz firmadan alınacak, işe başlama tarihi, maaş bilgileri ve kişinin kimlik bilgilerini içeren imzalı mühürlü çalışma belgesi

5. Son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş  2 adet vesikalık fotoğraf

- Müteakip Erteleme

1. İlk erteleme için gerekli olan belgelerin tamamı müteakip erteleme yaptırmak için de ibraz edilecek olup, sadece fotoğraf getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

B. DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

İŞÇİ, İŞVEREN VE BİR MESLEK YA DA SANAT MENSUBU STATÜSÜNDE OLANLAR İÇİN

1. Nüfus cüzdanının aslı ve üç adet fotokopisi

2. Umuma mahsus T.C. Pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının 2 takım fotokopisi

3. Oturma ve çalışma izinlerinin aslı ve ikişer adet fotokopileri

4. Çalışmakta olunan firmadan alınacak Çalışma Belgesi (Belgede çalışanın kimlik bilgileri ile maaş durumu belirtilmeli, belge firmanın antetli kağıdına yazılmış olmalı ve firma yetkilisince imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. İşverenler için işyeri çalışma belgesinin aslı ve iki adet Türkçe Tercümesi)

5. 2 adet son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf,

6. Ödeme makbuzunun muhabir bankaca onaylanmış aslı ve iki adet fotokopisi (kendi hesabından havale edenlerin ödemenin yapıldığına dair banka dekontunu getirmesi gerekmektedir.)