Türkiye Cumhuriyeti

Cibuti Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Diğer Konsolosluk İşlemleri, 17.02.2016

VEKALETNAME

1) Nüfus Cüzdanının
aslı ve fotokopisi

2) Vekil edilecek kişinin Adı Soyadı ve   T.C. Kimlik Numarası

3) 2 adet vesikalık fotoğraf

4) Harç Bedeli:

Özel vekaletname 5.310 DJF

Genel Vekaletname 7.160 DJF

(Not: Yukarıdaki miktarlara ilk  sayfadan sonraki her fazla sayfa için 2.160 DJF noter kağıdı ücreti ilave edilir.)

MUVAFAKATNAME

1) Nüfus Cüzdanının veya pasaportun aslı ve fotokopisi

2) 4.920 DJF işlem harcı ve değerli kağıt ücreti.

FOTOKOPİ ONAYI (Suret Onayı)

1) Onaylanacak belgenin aslı ve iki adet fotokopisi

2) 1.770 DJF onay ücreti

AZİLNAME

1) Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi

2) Azledeceğinizin kişini adresini belirten belge

3) Verilen vekaletnamenin örneği veya bilgileri

4) 8.860 DJF işlem harcı ve değerli kağıt ücreti