Türkiye Cumhuriyeti

Cibuti Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemleri, 17.02.2016

Evlilik yoluyla T.C. vatandaşlığı kazanmak amacıyla yapılacak başvurularda en az 3 yıldır evli olma
ve evliliğin devam ediyor olması şartları aranmaktadır.   

1) 2 adet başvuru dilekçesi  (Büyükelçiliğimizde hazırlanmaktadır)

2) Türk vatandaşı olan eşin nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi

3) Evlenme Cüzdanının aslı ve iki takım fotokopisi

4) Yabancı eşin doğum belgesinin aslı ve yeminli tercümana yaptırılacak Türkçe tercümesi

5) Yabancı eşin pasaportunun yerel noter onaylı sureti ve yeminli tercümana yaptırılacak Türkçe
tercümesi 2 suret

Yabancı eşin başka bir devlet vatandaşlığı varsa, vatandaşlık belgesinin (vatandaşlığa alınma
belgesi, pasaportu, kimlik kartı gibi) yerel noter onaylı sureti ve yeminli tercümana yaptırılacak Türkçe tercümesi, 2 suret

6) Eşlerin son 3 yıldır birlikte yaşadıklarını ispata yarayacak belgeler (ikametgah ilmühaberi,
ortak ev kira sözleşmesi, ortak tapu, banka hesabı, birlikte ikamet edilen eve ait her türlü fatura), 2 suret

7) İkamet edilen yerin makamlarından alınacak iyi hal kağıdı veya adli sicil belgesi ve yeminli
tercümana yaptırılacak Türkçe tercümesi, 2 suret

8) Türkçe konuşma belgesi (Büyükelçilikte düzenlenmektedir)

9) Yabancı eşin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına ad ve soyad yazılmış 8 adet renkli
vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayar ya da renkli fotokopi ile çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

10) Türk vatandaşı olan eşin son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş ve arkasına ad ve soyad yazılmış
4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, (Fotoğrafların hepsinin aynı olması gerekmektedir. Bilgisayar ya da renkli fotokopi ile çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.)

11) Yabancı eşi tanıyan 2 Türk vatandaşından alınacak referans mektupları (Bu şahısların nüfus cüzdanı fotokopileri, açık ev adresleri ve telefon numaraları mektuplarla beraber getirilmelidir.) 2'şer suret

12) İşlem Harcı

a) Vatandaşlık Hizmet Bedeli 100 TL (Günlük kurdan DJF’ye çevrilerek tahsil edilmektedir.)

b) Fotokopi tasdiki her bir belge için 1.770 DJF

c) İmza mühür onayı her bir doküman için 3.510 DJF