Türkiye Cumhuriyeti

Cibuti Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İdari Para Cezası, 17.02.2016


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve  nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine  "İdari Para Cezası"  uygulanmaktadır.

Bu çerçevede Maliye Bakanlığımızca yapılan yeniden değerleme oranlarına göre 27 OCAK 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları;

-  BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ  YERİNE GETİRMEYEN, NÜFUS VEYA AİLE CÜZDANLARINI KAYBEDEN VATANDAŞLAR İÇİN 50 TÜRK LİRASI,


-  ADRES BİLDİRİMİNDE ZAMANINDA BULUNMAYAN KİŞİLER İÇİN 50 TÜRK LİRASI,

-  GERÇEĞE AYKIRI ADRES BEYANINDA BULUNANLAR İÇİN 1.000 TÜRK  LİRASI,


olarak saptanmıştır.


Yurtdışında verilen idari  para cezaları, bulunulan ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden alınmaktadır.